MalikaOuacha-GivingBack-Programmamanager-Studentenprogramma (2)

Even voorstellen… Malika Ouacha

Mijn naam is Malika Ouacha. Voordat ik aan de slag ben gegaan bij Giving Back, heb ik binnen verschillende organisaties gewerkt die aansluiten bij mijn persoonlijke interesses. Zo heb ik Franse en Engelse les gegeven op een school voor weeskinderen in Marrakech, een onderzoek aan de UvA geassisteerd als research assistent, gewerkt als consultant bij Huxley, taallessen Tachelhiyt verzorgd op het NIMAR in Rabat, modellenwerk gedaan en als Facultair Raadslid gewerkt voor Faculteit Sociale Wetenschappen aan de UvA.

In deze laatste baan heb ik onder andere Diversiteit in mijn portfeuille gehad. Dit sluit aan bij mijn werk binnen Giving Back. Wat ik heb gemerkt is dat diversiteit, en het laten leven van diversiteit, een groter gebeuren is dat het aannemen van individuen die ‘anders’ zijn dan de statusquo. Diversiteit omarmen werkt van twee kanten. Vanuit mijn persoonlijke, triculturele achtergrond, heb ik geleerd dat het bouwen van een brug meer kost dan enkel een taal spreken of de normen en waarden kennen van de context waarin iemand zich bevindt. Het vergt openheid, naar jezelf en naar de ander. Het vergt moed, wilskracht en een oprecht gevoel van verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we samen leven. We hebben elkaar nodig en dat principe staat als de zon; we kunnen er niet omheen, het draait om ons. Toch blijft het een uitdaging, omdat we continu moeten en zullen blijven reflecteren. Met onszelf en met elkaar. Alleen dan komen we vooruit.

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel komt naar voren in mijn baan als programmamanager Studenten bij Giving Back, en in mijn promotieonderzoek aan de VU waarin vrouwenrechten in marginale, Berber samenlevingen in Marokko centraal staan. Het vertegenwoordigen van meerdere werelden zorgt voor verbinding. En dat zorgt ervoor dat de liefde en het leven kunnen blijven stromen. Dit laatste is het beste advies dat ik van mijn rolmodellen heb geleerd – die ik gedurende mijn levensloop op verschillende plekken ben tegengekomen, en wat continu blijft terugkomen op verschillende lagen in het leven..

Ik ben te bereiken via malikaouacha@givingback.nl of via social media (linkedin, Facebook en Instagram). Uiteraard mag iedereen zich geroepen voelen bij ons op kantoor aan te bellen voor een kopje koffie of thee.

Leave a Comment

Your email address will not be published.