Vertrouwenspersoon Neela Gajadhar - Giving Back Eindhoven

Even voorstellen: vertrouwenspersoon Neela Gajadhar

Afgelopen jaar zijn we met ons Scholierenprogramma uitgebreid naar de vijfde stad: Eindhoven. In iedere stad waar ons Scholierenprogramma ‘draait’ hebben we naast een stadscommissie en de schoolcoordinatoren ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze persoon is bij uitstek het aanspreekpunt voor scholieren en mentoren in wanneer iets in het traject, persoonlijk of tussen mentor en mentee, niet lekker loopt.

Graag laten we je kennis maken met de vertrouwenspersoon van Giving Back Eindhoven: Neela Gajadhar.
Interview credits: Nisrien Shaaban.

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Neela Gajadhar en in het dagelijks leven ben ik huisvrouw, moeder en zelfstandig ondernemer. Ik ben moeder van 3 kinderen in de leeftijd variërend van 11 tot 20. Ik heb in Eindhoven een praktijk in hypnotherapie en daarnaast ook een re-integratiebureau. Mijn man en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer, dus op het thuisfront heb ik het nogal druk.

Wat houdt hypnotherapie precies in?

Het werk van een hypnotherapeut is vergelijkbaar met dat van een psycholoog. Het wezenlijke verschil is dat ik hypnose toepas. Ik breng mijn patiënten dus onder trans om onder andere trauma’s te verwerken of om hen te helpen ontspannen als dat hen zelf niet lukt.

Waar ken je Giving Back van?

Vorig jaar postte een buurvrouw van mij een item op LinkedIn waarin werd aangekondigd dat Giving Back ook van start zou gaan in Eindhoven. Ik vond dat zo interessant dat ik contact heb opgenomen met de stadscommissie, waar ik toen mee in gesprek ben gegaan. In eerste instantie wilde ik als mentor bij Giving Back aan de slag. Na het gesprek werd duidelijk dat ik niet de gewenste tijd zou kunnen vrijmaken om een leerling te begeleiden. Ik heb daarom toch van het mentorschap afgezien, want als mentor wil je wel kunnen garanderen dat een leerling er het maximale uithaalt. De stadscommissie en ik vonden het beiden heel jammer en hebben toen gekeken naar andere mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan. Daaruit is voortgekomen dat ik voortaan als vertrouwenspersoon ga optreden

Welke rol ga je spelen binnen Giving Back?

Ik ga dus aan de slag als vertrouwenspersoon. Dat betekent dat zowel mentoren, als mentees contact met mij kunnen opnemen als iets niet goed loopt. Mentees kunnen mij ook benaderen als er iets is dat zij niet met hun mentor kunnen bespreken, bijvoorbeeld een lastige thuissituatie of andere zaken in hun privéleven. Ik werk veel met jeugdigen en kan mij daardoor goed plaatsen in dingen die bij hen spelen.

Hoe ben je te bereiken wanneer men jouw hulp nodig heeft binnen Giving Back?

Ik ben per mail te bereiken via info@innermost.nl. Telefonisch ben ik bereikbaar op het nummer 0648382628. Als er iets speelt, kunnen mentoren en scholieren mij bellen en indien gewenst een afspraak maken. Mijn handelen is heel erg afhankelijk van de situatie. Als er zich een situatie voordoet die ook de organisatie van Giving Back aangaat, zullen wij in overleg met alle betrokken partijen naar een geschikte oplossing zoeken. Wanneer een leerling of student met een persoonlijke kwestie naar mij toe komt, hoeft dat niet altijd met medeweten van de organisatie te zijn. Daarbij wil ik echt benadrukken dat de leerling of student leidend is hierin. Er gebeurt niks zonder overleg of goedkeuring.

Tot slot, wat is je levensmotto?

Mijn levensmotto is hetzelfde als het motto van mijn praktijk, namelijk: kracht van binnen. Ik probeer altijd de kracht van binnen te gebruiken om het leven tegemoet te gaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.