LIVE IN THE SUNSHINE

Even voorstellen!

Onze stadscommissies zijn de vitale organen voor het jaarlijks kunnen realiseren van de Scholierenprogramma’s in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. De stadscommissie, die per stad verschilt in aantal actieve leden afhankelijk van de omvang van het programma, is verantwoordelijk voor de contacten met, werving en selectie van scholen, scholieren en mentoren en het organiseren van de lokale activiteiten, zoals workshops en trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de scholieren. Kortom: verantwoordelijk voor het neerzetten en succesvol laten draaien van het volledige programma voor de Scholieren. Een bijzondere prestatie die ieder jaar weer door een vrijwillig bestuur wordt uitgevoerd.  

Deze zomer zijn in de stadscommissies Den Haag en Utrecht nieuwe voorzitters aangetreden.

In Den Haag is Wouter-Jan Brookman opgevolgd door Frank Brouwer. Frank is sinds 2012 verbonden aan Giving Back in de rol van mentor in het Scholierenprogramma en in de Stadscommissie net de portefeuille Scholieren en Communicatie. Daarnaast is Frank in het dagelijks leven arboarts. Met zijn ervaring, betrokkenheid en zijn netwerk bij Giving Back kan Frank naadloos het werk van Wouter-Jan en zijn commissie voort zetten. We willen Wouter-Jan bedanken voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaar en wensen hem veel succes in zijn carrière!

Ook bij de stadscommissie Utrecht is het voorzitterschap overgegaan. Babet de Vries geeft het stokje door aan Stephan Linnenbank. Stephan is ook al jaren betrokken bij Giving Back als mentor, in 2012 en 2016, en als stadscommissielid sinds 2016 als coördinator werving & selectie mentoren. Stephan is in het dagelijks leven zelfstandig adviseur. We willen Babet bedanken voor het geweldige werk dat zij in de afgelopen 2 jaar heeft geleverd samen met haar stadscommissie voor Giving Back Utrecht in haar rol als voorzitter en de jaren daarvoor als stadscommissielid en mentor.    

We kijken uit naar een mooie samenwerking met Frank en Stephan en wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

Ook interesse om mentor te worden in het Scholierenprogramma of lid te worden van een stadscommissie in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam of Eindhoven? Lees dan hier meer over het Scholierenprogramma van Giving Back.

Leave a Comment

Your email address will not be published.