GBSC & Geneeskunde

GBSC en Geneeskunde? Tuurlijk!

Het nieuwe GBSC bestuur heeft zitting genomen en zijn hard aan het werk om alle leden van de vereniging ook dit jaar weer een inspirerend jaar aan te bieden. Alle bestuursleden brengen hun Een korte introductie en interview met drie bestuursleden van GBSC die Geneeskunde studeren: Nasrin Feisal, Sarah Rahou en Hicham Amziab.

Nasrin-Faisal - Bestuurslid GBSC 2018-2019Introduceer jezelf kort: mijn naam is Nasrin Feisal. Ik ben 22 jaar en woon ik Tilburg. Momenteel ben ik een derdejaars Gezondheid en Leven student op de VU en volg ik het eerste jaar van Geneeskunde in Utrecht.

Wat heeft jou gemotiveerd om een medische opleiding te volgen?

Al sinds ik mij kan herinneren, wil ik arts worden. Meerdere dingen hebben ertoe geleid dat ik er echt voor ben gegaan. Een van die dingen is mijn reis naar verschillende onderontwikkelde landen waar mensen het geld niet hadden om zich een ziekenhuisbezoek te permitteren. Ik wil me in de toekomst inzetten voor deze mensen. Ik vind dat iedereen goede, kwalitatieve medische zorg verdient. Naast mensen helpen vind ik de inhoudelijke uitdaging van geneeskunde ook heel erg aantrekkelijk. Ik hou ervan om dingen tot in detail uit te pluizen en goed te begrijpen.
Kortom, ik wil arts worden om mensen met de juiste kennis te helpen een zo gezond mogelijk leven te leiden

Welke invloed heeft het politieke beleid op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg?

Nederland kampt nu met een dubbele vergrijzing. De bevolking wordt ouder (15 tot 64-jarigen zijn er nu ook minder dan vroeger) en de 65-plussers worden ook ouder dan vroeger. Daarom vind ik het goed dat Nederland nu meer investeert in de zorg.

Ook wordt er de komende tijd vol ingezet op het werven van personeel voor de zorg en worden ook tal van maatregelen genomen om de capaciteit in de zorg beter te benutten. Ik denk dat deze factoren ervoor zorgen dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verbeterd zal worden.

Sarah Rahou - Bestuurslid GBSC 2018-2019Mijn naam is Sarah Rahou. Ik ben 22 jaar en ik woon in Utrecht. Momenteel ben ik tweedejaars Geneeskunde student aan de VUmc School of Medical Sciences.

Eind 2017 is in het Maastricht UMC voor het eerst een micro-operatie met een robot uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ook robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie hun intrede maken in de medische industrie. Wat vind je van deze ontwikkelingen?

De ontwikkeling van de technologie en de geneeskunde gaan naar mijn mening hand in hand. Ik vind het dan ook geweldig dat de eerste micro-operatie met een robot in ons kleine landje heeft plaats gevonden. Micro-operaties zijn erg complex en het vergt dan ook veel ervaring van een chirurg om deze uit te voeren. Dankzij de robotisering van o.a. micro-operaties worden de handbewegingen van een chirurg omgezet in kleinere en preciezere bewegingen. Daarnaast worden kleine trillingen van de hand weg gefilterd door de robot. Hierdoor groeit de groep chirurgen die in staat is om zulke micro-operaties uit te voeren. Chirurgen zullen door deze ontwikkeling operaties binnen een kortere tijd kunnen uitvoeren, waardoor het voor hen minder vermoeiend zal zijn. Voor de patiënt wordt de kans op complicaties en her-operaties naar verwachting veel kleiner. De intrede van robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie moeten naar mijn mening dan ook worden omarmd in de medische wereld.

Wat voor invloed denk je dat dit heeft op jouw loopbaanperspectieven?

Ik denk dat ik deze technologische ontwikkelingen tijdens mijn persoonlijke loopbaan als arts vaak zal tegen komen. Ik zie dit als een enorme winst voor de patiënten, omdat artsen dankzij deze ontwikkelingen patiënten kunnen helpen, die vroeger niet in aanmerking kwamen voor een operatie. Als voorbeeld wil ik hiervoor het “3D-printen” nemen. Chirurgen zijn nu al in staat om een beschadigde knie te herstellen, dankzij het 3D-printen van een nieuw stuk kraakbeen middels een combinatie van stamcellen en kunststof. Dat belooft veel goeds!

Mijn naam is Hicham Amziab, ik ben 20 jaar oud en woonachtig in Rotterdam. Ik ben tweedejaars Geneeskunde student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In de gezondheidszorg is ruim 80% van de werkenden een vrouw. Deze statistieken gelden niet alleen in de verpleging, maar ook voor diverse medische specialismen zoals o.a. huisartsen en tandartsen. Waar zou dit volgens jou aan kunnen liggen?

Allereerst denk ik dat de vrouwenemancipatie in de jaren 60 en 70, die haar hoogtepunt had in Nederland, een grote rol heeft gespeeld in de toenemende percentage vrouwen op de werkvloer. Verder denk ik dat de vrouwen over het algemeen een fijnere communicatiestijl hebben dan mannen, omdat zij meer de tijd nemen (empathie tonen) voor hun patiënten. Vrouwen kunnen bovendien beter omgaan met heftige emoties dan mannen. Mannen vinden dat vaak moeilijker. Ook denk ik dat veel mannen de medische studies, zoals Geneeskunde en Tandheelkunde volgen voor de status en inkomen, wat bij vrouwen minder het geval is naar mijn mening. Deze twee factoren zorgen ervoor dat meer vrouwen excelleren in hun vakgebied en groeien tot opleiders, waar zij weer eenvoudiger vrouwen aannemen tijdens de sollicitatieprocedures van een bepaald specialisme.

Wat kan er volgens jou gedaan worden om meer mannelijke kandidaten aan te trekken tot het volgen van een medische opleiding?

Ik denk dat het handig is om kandidaten te kiezen op basis van de kwaliteiten en niet op basis van geslacht. Alhoewel het soms handig kan zijn om een bepaald evenwicht te hebben in geslachten. Uit ervaring blijkt dat vrouwen en mannen elkaar perfect aanvullen in teamverband, omdat deze verscheidenheid een breder perspectief biedt in veel situaties. Daarnaast denk ik dat er een verkeerd beeld bestaat over de zorg. De verpleegkunde, bijvoorbeeld, wordt gezien als een vak waar er alleen wordt gekletst met patiënten en deze worden gewassen. Dit beeld is niet volledig, omdat er in de praktijk veel meer gebeurt. Het zou gunstig zijn dit beeld te ontkrachten om zo ook mannelijke kandidaten aan te trekken voor deze beroepen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.