Header-jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018: De kracht van Giving Back!

Met veel plezier en trots presenteren we ons jaarverslag 2017-2018. Hierin nemen we u mee langs al onze gestelde doelen en behaalde successen op organisatieniveau, in onze programma’s en lokaal. Onze stadscommissies, bestuur, Students Community, allen geven in ons jaarverslag een uitgebreide terugblik op het afgelopen jaar.

Een jaar dat voor Giving Back boordevol veranderingen stond met als doel nog meer jongeren een steuntje in de rug te bieden als het gaat om talentontwikkeling, op basis hiervan kansen creëren en vervolgens een succesvolle studie en afronding hiervan te realiseren.

De hoogtepunten van afgelopen jaar

Onze kwalitatieve programma’s voor scholieren en studenten, waarin talent- en persoonlijke ontwikkeling, het aanboren van een relevant netwerk door middel van een intensief programma met workshops en events èn een persoonlijk mentortraject centraal staan teneinde de juiste studie- en carrière keuzes te maken, zijn onze kernactiviteiten. Om dit ieder jaar weer te bewerkstelligen en het kwaliteitsniveau te waarborgen zijn we het afgelopen jaar gestart met een professionaliseringsslag van onze organisatie. Deze professionalisering vindt binnen meerdere domeinen van de organisatie plaats zoals ICT, marketing & communicatie, finance.

Om het groeiend aandeel van rechtenstudenten in ons Studentenprogramma te kunnen blijven bedienen, zijn we trots dat we twee nieuwe partners, te weten Loyens & Loeff en BakerMcKenzie, hebben aangetrokken die samen met Allen & Overy een consortium vormen binnen ons Partnerprogramma.

Daarnaast zijn we gestart met de herpositionering van Giving Back om ons verhaal intern en extern te versterken. We hebben ons doel samen met onze partnerbedrijven- en scholen en al onze vrijwilligers scherper geformuleerd als het gaat om een bijdrage te leveren om de culturele diversiteit binnen de top van de overheid en het bedrijfsleven te vergroten. Dit levert in het nieuwe jaar een campagne op rondom het merk Giving Back.

Groei stond ook op ons programma en wel in de zin van uitbreiding naar een nieuwe stad met ons Scholierenprogramma. Afgelopen jaar hebben we de voorbereidingen voor de start van ons Scholierenprogramma in Eindhoven succesvol afgerond en zijn we met twee scholen gestart en een enthousiaste, groeiende stadscommissie. In totaal zijn afgelopen jaar 230 mentortrajecten gestart bij Giving Back. Daarnaast hadden we een recordaantal aanmeldingen voor ons Studentenprogramma: 180 studenten voor het programma in het nieuwe jaar!

Kort samengevat: het scholierenprogramma

Scholierenprogramma 2017-2918 - resultaten

Het Studentenprogramma

Tot slot

Ook afgelopen jaar kon geen succes zijn zonder de inzet van onze immer enthousiaste vrijwilligers, partners en sponsoren. Wij willen iedereen dan ook danken voor hun enthousiaste inzet in het afgelopen jaar.

U kunt hier het volledige jaarverslag 2017-2018 van Giving Back lezen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.