Mentor, artikel-jan-2019

Mentor, weet jij wat jij jouw student kan bieden?

In het kader van het verder ontwikkelen van het intensieve kwalitatieve programma dat wij onze scholieren en studenten bieden, hebben we afgelopen jaar de Giving Back Leerlijn geïnitieerd. Het doel van deze leerlijn is om proberen inzicht te krijgen in de ontwikkeling die onze scholieren en studenten gedurende het traject doormaken op het gebied van zelfvertrouwen, inzichten voor de toekomst, netwerk etc. en in hoeverre het programma daaraan bijgedragen heeft. Hierin monitoren we hen aan de start, halverwege en aan het eind van het traject. Bovendien kunnen de uitkomsten van de Leerlijn helpen om de mentorvraag verder uit te kristalliseren, omdat het reflectieniveau van de student in deze fase van het traject nog relatief laag is en de student het soms lastig vindt om zijn vragen met de mentor te delen.

We hebben aan het begin van het nieuwe collegejaar een kort onderzoek onder onze bachelorstudenten gedaan in het kader van deze Leerlijn. Hierin vroegen wij hen onder meer uit door het geven van rapportcijfers waarbij 1 het laagst en 10 het hoogst is, over hun zelfvertrouwen, uitdagingen en behoeften. Enkele uitkomsten uit deze nulmeting zijn dat:

  • meer dan 80% van onze Bachelorstudenten een rapportcijfer van een 5 of lager geeft op de stelling “Ik beschik momenteel over een uitgebreid en divers (professioneel) netwerk”
  • bijna 40% van de Bachelorstudenten de stelling “Ik vind het gemakkelijk om mezelf te presenteren” een rapportcijfer van een 5 of lager geeft
  • 45% van de Bachelorstudenten een 5 of lager invult bij de stelling “Het is voor mij al duidelijk welke vervolgstap ik ga nemen op het gebied van mijn studie/carrière”

Binnen onze programma’s zijn dit uiteraard de speerpunten waar we onze studenten en scholieren de kans voor bieden om aan te werken door middel van workshops en vooral ook samen met hun mentor in het persoonlijke mentortraject. Voor onze mentoren geven de uitkomsten van de Leerlijn inzicht in hetgeen zij hun student kunnen bieden en daarnaast concrete aanknopingspunten om het volgende gezamenlijke gesprek mee te starten.

Hoe kun je je student hierin ondersteunen?

Naast het samen onderzoeken wat de talenten van jouw student zijn, is onze Roadmap een handige leidraad om per fase van het mentortraject de thema’s aan bod te laten komen die van belang zijn voor de student. Je vindt hier concrete vragen en tips, zoals het dubbeldaten: spreek ook eens met een ander mentor-studentkoppel af: peer-to-peer leren helpt de student ook. Onderling regelmatig uitvragen hoe het mentortraject bij je collega-mentoren verloopt en om tips uit te wisselen is misschien een no-brainer, maar willen we ook nog even aanstippen.

De Roadmap voor mentoren vind je hier.

Leave a Comment

Your email address will not be published.