Ministerie_van_Defensie

Ministerie van Defensie: in uniform naar de matching

Het Ministerie van Defensie is partner sinds 2016. Voor onze redacteur Burak Demirel de hoogste tijd om te spreken met een echte kolonel: Liesbeth Rozenhart. Zij is programmamanager Sectorplan Politie en Defensie en houdt zich bezig met de vergroting van de arbeidsmobiliteit van defensiemedewerkers. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de totstandkoming van het partnerschap met Giving Back.

Wat vindt u van Giving Back?
‘Wat mij vooral aanspreekt, is dat Giving Back studenten de mogelijkheid biedt om een netwerk op te bouwen voor hun loopbaanontwikkeling. Ze ondersteunt studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleert dat deze studenten vervolgens op hun beurt bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van anderen. Giving Back werkt wat mij betreft twee kanten op. De samenwerking is ook leerzaam voor partnerorganisaties en hun mentoren. De studenten bieden Defensie een kans om het diversiteitsbewustzijn binnen onze organisatie te vergroten en duurzaam te verankeren. Zij helpen ons ook om te laten zien wat Defensie is en doet, wat niet alleen bijdraagt aan de beeldvorming over Defensie bij de studenten, maar ook bij anderen in hun netwerk. Dit laatste kwam duidelijk naar voren tijdens een masterclass van het masterprogramma dat bij Defensie plaatsvond. De studenten bleken verrast over de variëteit aan beroepen binnen Defensie.’

Heeft u al een aantal mentoren kunnen spreken over hun eerste ervaringen met het mentorprogramma?
‘Mijn rol was vooral om de samenwerking tussen Giving Back en Defensie tot stand te brengen. Anne-Catherine Timmers-de Leeuw is de Partner Coördinator en onderhoudt contact met de mentoren. Ik ben wel bij een aantal bijeenkomsten geweest met mentoren. Het viel mij op dat de mentoren erg enthousiast zijn om met de studenten aan de slag te gaan. Het is een echte win-winsituatie.’

Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?
‘De samenwerking verloopt tot nu toe prima! Daarvan was ook al sprake in de aanloop naar de samenwerking. We hebben anderhalf jaar nauw samengewerkt met directeur Karim el Khetabi om het partnerschap tot stand te brengen.’
Wat mij opviel is dat een mede-GBSC’er een LinkedIn foto heeft met zijn mentor waarop zijn mentor in een legeruniform te zien is tijdens de matchingsbijeenkomst. Hoe komt dat? Was dit bij alle mentoren het geval?
‘Ja, dat klopt, alle (militaire) mentoren waren in een uniform aanwezig op de matchingsbijeenkomst. Het is gebruikelijk dat militairen een uniform dragen, net zoals de politie een uniform draagt. Tegenwoordig zie je echter geen militaire uniformen in het ‘straatbeeld’. Uit veiligheidsredenen is het namelijk verboden om voor woon-werkverkeer te reizen in uniform.’

Wat is uw verwachting van de samenwerking tussen Defensie en Giving Back op lange termijn?
‘Ik hecht grote waarde aan diversiteit en inclusie. Ik hoop dat er in de toekomst GBSC’ers zullen zijn die besluiten om bij Defensie te gaan werken. Tot slot verwacht ik dat GBSC’ers een bijdrage leveren aan maatschappelijk draagvlak van Defensie. Iedere mentee die een mentor heeft van Defensie is in potentie als het ware een ambassadeur van Defensie.’

Giving Back heeft 5 kernwaarden: respect, enthousiasme, verantwoordelijkheid, hoop en teruggeven. Welke zijn het meest belangrijk voor u?
‘Wat er voor mij in ieder geval uitspringt, is respect. Bijvoorbeeld door verschillen te respecteren, niet te oordelen, maar verschillen juist bespreekbaar te maken zodat je kennis en beeld kunt vergroten. Om andermans ideeën te respecteren, hoef je niet je eigen normen en waarden los te laten, zoals Charles Ruffolo dit ook heel mooi zegt.’
Als tweede belangrijkste kernwaarde zou ik voor teruggeven gaan: van mentor naar student, maar ook van student naar mentor en organisatie.’

Welke tips heeft u voor de Giving Backers?
‘Het mooie is natuurlijk als de mentor-studentrelatie zich later blijft voortzetten. Het zou mooi zijn als je zoveel mogelijk uit iedere ontmoeting kunt halen. Ga ook eens met elkaar naar bijvoorbeeld een theatervoorstelling en leer elkaar op een andere manier kennen, dus niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk.’

Tekst: Burak Demirel
Foto: Giving Back

Leave a Comment

Your email address will not be published.