workshop-Interculturele-Communicatie-1014x445

Multicultureel Vakmanschap

Culturele diversiteit staat hoog op de agenda van het bedrijfsleven in Nederland. Hoe kun je een zeer talentvolle doelgroep inclusiviteit bieden in je organisatie?

En ja, dat is meer dan deze mensen binnenhalen. Het gaat over binden en boeien en talentontwikkeling. Hoe kun je omgaan met de vele culturen en leefstijlen in je eigen omgeving en de samenleving?

Giving Back biedt al haar mentoren de training Multicultureel Vakmanschap en Interculturele Communicatie aan om zo de mentoren te equiperen in het ondersteunen van onze doelgroep. Het doel van het eerste deel van de training, Multicultureel Vakmanschap, is het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden over de verschillen in culturele normen en waarden om uiteindelijk effectief om te kunnen gaan met deze verschillen.

Er wordt tijdens de training ingegaan op diversiteit op microniveau en in de praktijk. Het gaat over culturele diversiteit, wat weer losstaat van etnische diversiteit. Het gaat niet over de identiteit, maar over de diversiteit.

Daarnaast komt het onderwerp Interculturele communicatie aan bod. Het begrip Interculturele communicatie kun je globaal omschrijven als communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Door kennis en inzicht te hebben in de verschillen wat betreft culturele normen en waarden, kun je op een effectieve manier omgaan met deze verschillen en je communicatie hierop aanpassen. In de training zal de theorie daadwerkelijk toegepast worden en er wordt gebruik gemaakt van actuele cases.

Onontbeerlijk volgens ons in de ondersteuning van onze doelgroep van scholieren en studenten. Zo zullen de mentoren zaken gaan begrijpen waar ze in eerste instantie geen begrip voor hoeven hebben.

We zijn er trots op dat deze training voor alle mentoren wordt verzorgd door de BeHr Groep. Kijk in de agenda op welke datum jij deze kunt volgen in jouw stad. Let op: er zijn aparte data voor de scholieren- en studentenmentoren.

Leave a Comment

Your email address will not be published.