Een groeiend netwerk van Giving Back'ers

Giving Back Professionals

Als je na je studietijd geen afscheid kunt nemen van Giving Back, sluit je dan aan bij de netwerkorganisatie Giving Back Professionals. Onze alumnivereniging is opgericht door Giving Back-ers van het eerste uur. De GBP is een netwerk community van ambitieuze young professionals waar uitwisseling en netwerken centraal staan. Zij hebben een intrinsieke motivatie waarmee zij streven naar zowel persoonlijke als professionele groei. Inmiddels hebben vele Giving Back-ers flinke sprongen in hun carrière gemaakt en zijn daarmee zelf een rolmodel voor hun omgeving geworden.

De Giving Back Professionals (GBP) is een vereniging die in 2013 is opgericht. Het doel is om personen die hebben deelgenomen aan het Giving Back studentenprogramma (en lid zijn geweest van GBSC) bij elkaar te brengen om daarmee het opgebouwde netwerk te behouden en verder uit te breiden. GBP kent een eigen bestuur, welke verantwoordelijk is voor het organiseren van activiteiten voor de leden van GBP. De leden van GBP hebben allen deelgenomen aan het studentenprogramma en de activiteiten van GBSC en zijn afgestudeerd aan universiteit of hogeschool.

Naast het zijn van een netwerk-organisatie kunnen de leden, de professionals, op een later moment weer ingezet worden als mentor voor de volgende generatie scholieren. Daarmee is de cirkel van Giving Back rond. Dit jaar zijn voor het eerst twee oud-deelnemers van Giving Back ingezet als mentor voor twee scholieren in Amsterdam.