Over de studenten

Giving Back Students Community

De Giving Back Students Community is een inspirerende, enthousiaste community die zijn kracht put uit de tomeloze inzet van studenten. GBSC investeert tijd, energie en aandacht omdat deze studenten het belangrijk vinden rolmodel te kunnen worden, zodat het bedrijfsleven een afspiegeling wordt van de samenleving.

De vijf waarden

Hoop, Respect, Enthousiasme, Verantwoordelijkheid en Vrijgevigheid (Terug Geven). Dit zijn de vijf waarden waarmee GBSC studenten begeleidt bij het opbouwen van een toekomstige succesvolle carrière in het bedrijfsleven of in de publieke sector. In samenwerking met verschillende partners ontwikkelen ze een interessant en leerzaam jaarprogramma vol activiteiten.

Doelstellingen

De GBSC helpt jou als student om het maximale uit jezelf en je studie te halen en je studie op de rails te krijgen. Gedurende je studie word je bijgestaan, geholpen, geïnformeerd en geadviseerd. Je wordt daarnaast goed voorbereid op de arbeidsmarkt, om na de studie voortvarend aan de slag te kunnen. Het belang van netwerken en persoonlijke ontwikkeling staat centraal in het programma van de GBSC. Dit komt terug in de verschillende workshops en events. Een juiste manier van netwerken wordt je niet alleen geleerd, ook worden er mogelijkheden geboden om een netwerk op te bouwen of uit te breiden.

Maar bovenal is GBSC een familie. GBSC groeit samen met elke ervaring. Door de steun die de leden elkaar geven, moedigen ze elkaar aan om te blijven ontwikkelen op een manier die vooral ook heel erg leuk is.

Het Bestuur

De GBSC heeft een eigen bestuur dat voor één jaar lang de leiding leiding heeft over de community en verantwoordelijk is voor het uitgebreide activiteitenprogramma. Het bestuur beschikt op haar beurt weer over een aantal
commissies voor uitvoerende taken. De studenten zijn dus zélf de drijvende kracht van de community.

 

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor hetplannen, organiseren en evalueren van activiteiten (zoals workshops en bedrijfsbezoeken) voor de leden.

 

Reiscommissie

De Reiscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de reizen (business trips) die in het tweede semester plaatsvinden.

 

Bindingscommissie

De Bindingscommissie plant en organiseert verschillende activiteiten, zoals feesten en borrels, die een positieve binding creëren tussen de leden van GBSC.

 

Acquisitiecommissie

De Acquisitiecommissie staat onder leiding van de penningmeester en heeft als doel bestaande relaties te onderhouden en
potentiele relaties te benaderen.

 

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie zal onder leiding van de penningmeester verschillende onderzoeken verrichten. Het is de bedoeling dat vraagstukken van GBSC worden onderzocht, om zo een beter beeld te krijgen van
het gedrag en de wensen van de GBSC leden. GBSC kan aan de hand van de onderzoeksresultaten een eigen database creëren en op grond van de verzamelde informatie een beter beleid uitstippelen.

 

Commissie Maatschappelijk Project

De GBSC is geen studentenvereniging maar een community met een missie. Om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en verschillende soorten maatschappelijke projecten te organiseren, heeft GBSC
deze commissie opgericht.

 

Wervingscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe leden. Dit gebeurt o.a. door middel van het bezoeken van middelbare scholen, het flyeren op universiteiten en de member-gets-member actie.

 

Redactiecommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat er iedere maand weer een goedgevulde (elektronische) Nieuwsbrief verstuurd kan worden met daarin interviews, verslagen van bedrijfsbezoeken, workshops en overige interessante
items.