• Header 1
  • Home
  • Over Giving Back
  • Organisatie

Organisatie

Giving Back is succesvol dankzij de inzet van zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Ze investeren tijd, energie en aandacht, en geven zo iets terug aan de samenleving. Alle betrokken vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden van Giving Back zijn onbezoldigd, met uitzondering van de directeur, de programmamanager en het secretariaat.

Kantoor

Het Giving Back-kantoor wordt bemand door vier personen.

Karim El-Khetabi, directeur - LinkedIn
Jet van Beuningen, programmamanager studentenprogramma - LinkedIn
Hinke Wesselius, secretariaat - LinkedIn
Jana Vervelde, secretariaat - LinkedIn

Bekijk ons organogram
Vind hier ons meest recente jaarverslag


Stichting Giving Back is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer is: 808363761.

Stichting Giving kent ook een klachtenprocedure, een regeling ongewenste omgangsvormen en gedragsregels mentoring.

Stichtingsbestuur Giving Back

Conrad Keijzer - Voorzitter
Lid RvB AkzoNobel NV

Manon van Beek - Penningmeester
Country Managing Director Accenture Netherlands

Mieke de Vos - Secretaris
Bestuurssecretaris Allen & Overy

Marcel Jakobsen - Algemeen bestuurslid
Tax Partner PwC

drs. Ila Kasem - Algemeen bestuurslid
Directievoorzitter Van de Bunt Adviseurs

Haseena Khodadin - Algemeen bestuurslid
Senior Consultant Ernst & Young / Voorzitter GBP

Raad van Advies

Steven Schuit - Hoogleraar corporate governance bij Nyenrode Business Universiteit en voormalig advocaat bij Allen & Overy
Bercan Gunel - Founder van en partner bij NGL International b.v.
Peter de Wit - Managing Partner Noord Europa McKinsey

Bestuur Giving Back Students Community (GBSC)

De GBSC heeft een eigen bestuur dat gedurende een jaar de leiding heeft over het uitgebreide activiteitenprogramma. Het bestuur beschikt op haar beurt weer over een aantal commissies voor uitvoerende taken. De studenten zijn dus zelf de drijvende kracht achter de community. Het bestuur van 2015-2016 wordt gevormd door:

Arian Ismaili - Voorzitter
Loubna Harchaoui - Secretaris
Mahmut Yalcin, Penningmeester
Jihane El Hachioui - Activiteiten commissaris
Ibrahim Tahtah - Sociale activiteiten commissaris
Burak Demirel - PR-commissaris

Stadscommissies

In de steden waar het scholierenprogramma draait, is een stadscommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Deze commissie, bestaande uit vrijwilligers, kan per stad in grootte en samenstelling verschillen, maar heeft in ieder geval de volgende portefeuilles: Werving en Selectie Scholieren, Werving en Selectie Mentoren en Activiteiten. De voorzitters van de stadscommissies houden o.a. via het driemaandelijkse voorzittersoverleg contact met elkaar. Daarnaast vindt er uitwisseling van ideeën en best practices plaats tussen de vier stadscommissies.

Hieronder een overzicht van de vier stadscommissies en haar leden

Stadscommissie Amsterdam

Stadscommissie Den Haag

Stadscommissie Rotterdam

Stadscommissie Utrecht

Scholen

De volgende middelbare scholen doen mee aan het scholierenprogramma van Giving Back:

Amsterdam - Comenius Lyceum www.comeniuslyceum.nl

Amsterdam - Hervormd Lyceum West www.hlw.nl

Amsterdam - OSG Bijlmer www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Utrecht - Cals College www.cals.nl

Utrecht - Gerrit Rietveld College www.gerritrietveldcollege.nl

Utrecht - Leidsche Rijn College www.leidscherijncollege.nl

Den Haag - Edith Stein College www.edithsteincollege.nl

Den Haag - Segbroek College www.segbroek.nl

Den Haag - Rijswijks Lyceum www.rijswijkslyceum.nl

Rotterdam - Wolfert Tweetalig www.wolfert.nl/tweetalig

Rotterdam - Lyceum Kralingen www.lyceumkralingen.nl

Rotterdam - Calvijn, vestiging Vreewijk www.calvijn.nl/locaties/vreewijk.aspx

Partners

Giving Back werkt intensief samen met het Nederlandse bedrijfsleven. Onze partners steunen ons niet alleen financieel, maar ook door de inzet van mensen en kennis.

Lees hier waarom deze bedrijven partner zijn van Giving Back.

Deelt ook uw bedrijf de doelen en ambities van Giving Back? Vindt u het belangrijk dat ambitieuze jongeren met een diverse culturele achtergrond een kans krijgen? En ziet u de meerwaarde die jonge talenten voor uw organisatie kunnen bieden? Word dan ook partner in ons masterprogramma. Wij komen graag met u in contact.

Sponsoren

Naast onze partners dankt Giving Back heel veel andere bedrijven die ons uitgebreide programma mede mogelijk maken:

Aon, &Samhoud, EenVandaag, Gemeente Utrecht, de Behr Groep, Strategy &, Oxygen Events, Kieswijs, Houthoff Buruma Advocaten, Stichting De Slinger Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Huijskens Communications, Jebber, SchaalX, Breevast BV, Rabobank Rotterdam, Centrum Studiekeuze (HU/UU), DebatAcademie, De Baak Managementcentrum, Lifeguard, Koninklijke Saan BV, Workshop for Life, Dura Vermeer, Lapidair Teksten, Truston Solutions BV, Politie Rijnmond, DISC, TU Delft, Effeqt, Verdonck Kloosters & Associates, NIBC, Essential Business Improvement, Stichting Reinaerde, NS, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, Shell, Arcadis, Wijn & Stael Advocaten, PepsiCo Nederland, Dokwerk Communicatie, Fonds 1818, Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam, YourSpace, AMC, Gemeente Rotterdam, Albert Heijn, De Wonderfabriek, Marnix Zorgcentrum, Mindcenter, PwC Utrecht, Changing Perspective, SKF, Vergouwen Overduin BV, Place2Be, Roel Wolbrink, FC Utrecht, Restaurant De Artisjok, Easy Template, The NetworKing Academy, TNS Nipo, De Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, DPA Detachering, SSH, Intios, K.F. Hein Fonds, TASK Organisatieontwikkeling & Coaching, Box2Grow, Snickers-de Bruijn Stichting, 4Meetings & Events, Stichting Schiefbaan Hovius, Better Options LLP, K-Swiss, Studio Roex, Bol.com, Foundation House, Van Lanschot Bankiers.

Giving Back Professionals (GBP)

Eens een Giving Backer altijd een Giving Backer. De alumnivereniging van Giving Back is in 2013 opgericht door oud-studenten van de GBSC. Het doel van de GBP is het bijeenbrengen van studenten die hebben deelgenomen aan het programma van de Giving Back Students Community, om zo het opgebouwde netwerk te behouden en verder uit te breiden. Ook heeft onze alumni vereniging als doel om toekomstige mentoren voor het scholierenprorgramma te leveren. Hiermee is de cirkel weer rond.

Haseena Khodadin, voorzitter - LinkedIn

Sibel Sahin, penningmeester - LinkedIn