Omdat er geen talent verloren mag gaan in Nederland!

Sponsor worden van Giving Back?

De missie van Giving Back is om samen met onze partnerorganisaties, scholen en vrijwilligers de culturele diversiteit in de top van de overheid en het bedrijfsleven te vergroten. Dit doen wij door jongeren voor wie studeren niet vanzelfsprekend is en die geen rolmodel in hun directe omgeving hebben waardoor ze ook geen relevant netwerk kunnen aanboren, een steuntje in de rug te geven tijdens de voor- en studiejaren. Wij vinden namelijk dat er geen talent verloren mag gaan in Nederland!  

 

Wij ondersteunen de jongeren middels een scholieren- en studentenprogramma waarbinnen tal van mogelijkheden tot sponsoring denkbaar zijn: van rondleiding binnen uw organisatie, tot sponsoring van materialen voor het teambuildingsevent of een studietrip, een locatie bij u beschikbaar te stellen voor een workshop, of door een training beschikbaar te stellen voor één van onze doelgroepen. En niet te vergeten: het werven van collega’s om deel te nemen als mentor en/of stadscommissielid (lokale organisatie van vrijwilligers). Hiertoe komen we graag een promopraatje houden of leveren we u de benodigde materialen aan. 

 

Misschien haalt u geld op tijdens een bedrijfsuitje en schenkt u dit aan Giving Back, of sponsort u de materialen tijdens onze jaarlijkse maatschappelijk projectweek/maand waar we met de hele Giving Back Community ons inzetten voor een goed doel. Dit kan éénmalig, structureel of gewoon zo af en toe: alle hulp is welkom bij Giving Back! 
 

Bent u als bedrijf ook van mening dat alle talent in Nederland benut moet worden en de culturele diversiteit in het bedrijfsleven en de overheid vergroot en geborgd moet worden?
Steun dan 
Stichting Giving Back en al haar vrijwilligers in het behalen van haar missie. Dit kunt u doen door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL78ABNA0539709581 t.n.v. Stichting Giving Back onder vermelding van “Ik help mee diversiteit aan het werk te krijgen”. 

Wilt u met uw bedrijf Giving Back en haar activiteiten te sponsoren? Bedrijven worden in het boekjaar dat zij doneren ook vermeld in ons jaarverslag. Andere tegenprestaties zijn bespreekbaar en hangen af van een aantal criteria: hoogte bedrag, niet in strijd met belangen partnerorganisaties, etc.  

 

Neem voor alle sponsormogelijkheden contact op met ons secretariaat via info@givingback.nl