Samenwerking UWC Nederland en Giving Back

Samenwerken voor talent & impact!

Onlangs hebben Stichting Giving Back en United World Colleges (UWC) hun samenwerking aangekondigd om zo jongeren binnen het Scholierenprogramma van Giving Back extra mogelijkheden te bieden hun talenten verder te ontplooien in het buitenland alvorens een studie aan te vangen. Zij worden actief gesteund om zich kandidaat te stellen voor de programma’s van UWC. Daarnaast worden alumni van UWC aangemoedigd om zich als mentor in te zetten voor het Scholierenprogramma. Beide organisaties geloven sterk in een samenwerking, samen de wereld mooier maken door samen op te trekken.

Wie is United World Colleges?

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker. UWC draagt al meer dan 55 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraagzaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs in een internationale omgeving. UWC selecteert leerlingen met 150 nationaliteiten op hun ambitie, potentie en betrokkenheid, en ontwikkelt ze tot toekomstige leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. Onze bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

Om het gedachtengoed van UWC breder te verspreiden, heeft UWC Nederland ook korte programma’s, UWC xperience, op en tussen Nederlandse middelbare scholen en in de zomer.

UWC heeft een needs based beurzenprogramma voor geselecteerde leerlingen. De selectie-procedure is onafhankelijk van de sociaal-economische achtergrond van de kandidaten. Ouders dragen bij naar draagkracht en UWC stelt daarnaast binnen de grenzen van het programma beurzen beschikbaar. Deze variëren van 0 tot 100%.

In Nederland gaat UWC partnerships aan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

Samenwerken voor talent

Dit sluit goed aan bij de missie van Giving Back: samen met onze partnerorganisaties, scholen, vrijwilligers en sponsoren willen we een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid. Omdat we van mening zijn dat we al het beschikbare diverse talent in Nederland moeten benutten! Dit doen we door talentvolle eerste generatie aankomende studenten een steuntje in de rug te bieden om zo de rolmodellen van de toekomst te introduceren.

Alle deelnemers aan ons Scholierenprogramma kunnen zich in beginsel inschrijven voor het tweejarig IBDP van UWC op een van de 18 colleges en scholen wereldwijd. Wil je meer weten? Kijk dan op IWC.nl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.