Programmamanager Scholierenprogramma
  • Address :
  • Phone : 020 623 41 71
  • Mobile : 06 291 740 17
  • Fax :
  • Web :

Claudia Valentijn

Heel graag stel ik me voor: ik ben Claudia Valentijn en met ingang van 15 mei werk ik als Programma manager Scholieren voor Stichting Giving Back.

Mijn vader heet Erik Anthonius Valentijn. Hij kwam in 1951 vanuit het voormalige Nederlands-Indië naar Nederland, waar hij in 1965 met Hermina Dul, mijn Friese moeder, trouwde.

Mijn hele Indische familie is na de migratie, of repatriëring, tot op zeer grote hoogte geassimileerd in de Nederlandse maatschappij, maar ik zette al op jonge leeftijd vraagtekens bij die neiging tot ‘over-aanpassing’.
Het nationale motto van Indonesië, “Bhinneka tunggal ika”, oftewel “Eenheid in verscheidenheid”, is niet voor niets mijn persoonlijke lijfspreuk geworden. Voor de Indisch-Friese mix die ik ben is het vanzelfsprekend om bruggen te slaan tussen veelsoortige uitgangspunten en daar een geheel van te maken.

Samenleven en -werken met al onze verschillen, elkaar aanvullen vanuit die uiteenlopende perspectieven om tot een resultaat te komen dat het gemiddelde overstijgt, dat is de verrijking die in het verschiet ligt.
Daarvoor is bevlogenheid nodig, oprechte aandacht en hard werken. Maar ook durf. Moed om de complexiteit, die dit thema met zich meebrengt, aan te gaan, om de scherpe randjes te verduren en het onbekende tegemoet te treden. Want erkennen dat diversiteit bestaat en nodig is, is een ding, zorgen dat het ook echt wérkt, is wat anders.

Dat is zowel een individueel als collectief proces. Je moet weten wie jij als individu bent om te weten wat je wilt en kunt zodat je die samenwerking (en -leving) kunt aangaan. Met en voor elkaar. In mijn werk als projectmanager en coach in de culturele sector ben ik altijd, direct of indirect, bezig geweest om anderen hierbij te ondersteunen en om ze het beste uit zichzelf te laten halen.

En dat is waar ik met veel plezier en toewijding verder mee zal gaan bij Giving Back!